Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ И НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Носилац пројекта: Институт за ратарство и повртарство Нови Сад

У циљу утврђивања квалитета земљишта и сагледавања могућности за производњу високо квалитетне и здравствено безбедне хране на територији Града Новог Сада, анализиран је квалитет пољопривредног земљишта поред фреквентних саобраћајница (5 локација), у близини индустријских зона (4 локације) и непољопривредно земљиште у заштићеним природним добрима (2 локације) и парковима (2 локације).

Добијени резултати указују да су сви испитивани узорци са локалитета на пољопривредном земљишту погодни за производњу здравствено безбедне хране. Присуство колиформних бактерија и E. coli констатовани су у малом броју у парку код железничке станице и Лиманском парку, али је оно безопасно по људско здравље.