Програмске активности

ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У ПОЉОПРИВРЕДНОМ И НЕПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Носилац пројекта: Природно математички факултет - Департман за физику

У циљу утврђивања присуства радионуклида у земљишту на територији Града Новог Сада, испитано је у 60 узорака земљишта - 15 узорака са локција поред значајних саобраћајница, 15 узорака у близини индустријске зоне и 30 узорака непољопривредног земљишта из паркова.
У свим узорцима детектовано је присуство 137Cs, пореклом из акцидента у Чернобилу.
Највиша активност за пољопривредно земљиште (12.6±0.7 Bq/kg) забележена је на локацији у Петроварадину-код Победе, а за непољопривредно на локацији код жељезничке станице.
Концентрација активности природног 238U, се креће у границама од 15-55 Bq/kg за непољопривредно и 14-82 Bq/kg за пољопривредно земљиште што је у оквирима карактеристичним за земљиште.