Програмске активности

ВАКЦИНАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Носилац пројекта:Јавна ветеринарска служба-Ветеринарска станица ''Нови Сад''

Унапређење комуналне зоохигијене на територији Града Новог Сада, вакцинацијом против беснила, трајним обележавањем паса и формирањем јединствене базе података, имајући у виду да се велики број паса неуредно или уопште не вакцинише против беснила, посебно добија на значају ако се зна да је територија Града Новог Сада подручје са неповољном епизоотиолошком ситуацијом са учесталом појавом беснила.Трајним обележавањем паса микрочипом које се примењује и у многим земљама Европске уније и које је у складу је са Правилником о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима, обезбеђује се прецизна евиденција паса, формира јединствена база података ''Ветус'', омогућује ефикаснија примена Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња, доприноси смањењу броја паса непознатих власника на улицама, а савремено прихватилиште за псе које Град има, остварује своју пуну функцију.

Иако је вакцинација и обележавање паса обавеза власника паса, у циљу целовитог решавања наведеног проблема опредељено је да се у првој фази финансира средствима Града намењеним за заштиту животне средине.

Полазећи од опредељених средстава, Јавна ветеринарска служба-Ветеринарска станица ''Нови Сад'', која по Закону о ветеринарству врши здравствену заштиту вакцинације паса, у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за 2006. годину и примењујући Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима, вакцинисала је, обележила и увела у евиденцију 4577 паса у 2006. години.