Програмске активности

Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине

 

 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада Градске управе за заштиту животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, настављено је континуирано иновирање и одржавање Интернет презентације Управе (www.environovisad.rs). Одржавање и иновирање Интернет презентације са закупом хостинга 24/7 и интернет домена, додељено је NO Solutions Development DOO, Нови Сад у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.