Програмске активности

Израда публикација и другог едукативног материјала

У 2019. години финансирано је штампање публикација и другог едукативног материјала који доприноси подизању нивоа образовања, јачању свести, популаризацији и промоцији заштите животне средине.

Штампани материјал (Књига I – Илустрована едукативна сликовница, Радна свеска Илустрована едукативна радна свеска, Еколошки лексикон и сл.) је коришћен за едукативне радионице у време одржавања сајма екологије - "ЛОРИСТ".

Штампање едукативног материјала додељено је SAJNOS DOO NOVI SAD, Нови Сад, а на основу поступка спроведеног у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.