Програмске активности

Учешће на сајмовима заштите животне средине

 

Градска управа за заштиту животне средине је традиционално учествовала на Међународном сајму "ЛОРИСТ" - "САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ".

У време ућешћа на сајму презентовани су резултати истраживачких и развојних пројеката суфинансираних на основу Јавног конкурса у 2017. години. Такође, у оквиру учешћа на сајму одржаване су едукативне радионице за децу предшколског и школског узраста за које је коришћен штампани едукативни материјал.