Програмске активности

Објављивање огласа у средствима јавног информисања

 

Током 2019. године објављивани су огласи за јавне конкурсе, огласи чије је објављивање утврђено законом и други огласи у средствима јавног информисања.