Програмске активности

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину укључује и трошкове:
 
1.         објављивања јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016. годину у дневном листу "Дневник";
 
2.         закупа изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24. Међународном сајму "ЕКО СВЕТ". Имајући у виду члан 7. став 1. тачка 15. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да на поступак прибављања или закупа земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима наручиоци не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, Градска управа за заштиту животне средине је са Акционарским друштвом за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад закључила уговор о Закупу изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24. Међународном сајму "ЕКО СВЕТ"