Програмске активности

"Волим своју околину"

"Волим своју околину", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕЋЕ" удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужно бачког округа. Пројекат је реализован у циљу едукације деце основношколског узраста о важности рециклаже и селекције отпада. Организовано је 12 креативних радионица и 8 едукација. Након теоријског дела на којем су деца, уз едукативне брошуре и видео материјал, упозната о поступку рециклаже, приступило се практичном и креативном делу на којем су деца креирала нове предмете од рециклажног материјала и организовала сортирање отпадака по кутијама. Пројекат је реализован у ОШ ''Доситеј Обрадовић'' и ОШ '' Светозар Марковић Тоза''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.