Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 НОВОСАДСКО ПРОЛЕЋЕ (2012)
2 ЕКОПРОФИТ – НОВИ САД
3 ЗЕЛЕНО КЛАТНО - ПОЗОРИШНА И ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ ЕКОЛОГИЈЕ
4 БРЕНД "ФУТОШКИ КУПУС" СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ (2012)
5 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 5. ЈУНА-МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОДНОМ РЕВИЈОМ МОДЕЛА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ "THE FAIRIES FROM THE HEART OF FOREST" ОД ОРГАНСКИХ И БИОРАЗГРАДИВИХ МАТЕРИЈАЛА
6 ЗЕЛЕНА ПАТРОЛА НА ДЕЛУ
7 ФЕСТИВАЛ "МЛАДИ, ЗДРАВО ДА СТЕ!"
8 18. ФЕСТИВАЛ МЕДА - НОВИ САД 2012
9 XVI МЕЂУНАРОДНА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈА VII ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА ХРАНА
10 ОБЈАВЊИВАЊЕ МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "АРХУСКА КОНВЕНЦИЈА У ПРВУ И ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"
11 ДРУГИ САЗИВ МЕЂУНАРОДНЕ ВАЈАРСКЕ КОЛОНИЈЕ ''ART RECYCLE 2012''-МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА СКУЛПТУРА ОД ОТПАДНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ ПЛАСТИКЕ- ТЕМА:ДУНАВ
12 НЕГУЈ ГРАНУ НА КОЈОЈ СЕДИШ
13 ЗЕЛЕНО ВОЛИМ ТЕ ЗЕЛЕНО
14 ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
15 РАЗВРСТАТИ (РАЗВРСТАЈ) СМЕЋЕ НИЈЕ УМЕЋЕ
16 НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ
17 ЗА ОЗОНСКИ ОМОТАЧ
18 YOUTH ENCOUNTER ON SUSTAINABILITY - SERBIA 2012-ИДЕМО ДАЉЕ
19 УТИЦАЈ ПОПУЛАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
20 ЗЕЛЕНИ ГРАД