Програмске активности

Реконструкција и ревитализација Каменичког парка у Сремској Каменици

Носилац пројекта: ЈКП „Градско зеленило“

ЈКП „Градско зеленило“ је поднело захтев за доделу средстава из Програма заштите и унапређења животне средине за 2009. годину о суфинансирању дела активности пројекта „Реконструкција и ревитализација Каменичког парка у Сремској Каменици“ у циљу унапређења природних вредности „Каменичког парка“ и његовом стављању у функцију мудрог коришћења.
Током децембра 2009. године извршено је крчење самониклог подраста на површини од 26.020 m2 . Крчење је обављено на делу од Дечијег села, дуж трим стаза, око храстова према језера. Наведена активност извршена је уз сагласност Завода за заштиту природе Србије, радна јединица Нови Сад.