Програмске активности

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада

Светска здравствена организација је за један од најзначајнијих циљева за 21. век поставила здраву и безбедну животну околину. Регионална канцеларија Светске здравствене организације за Европу, обавезује земље, чланице ЕУ, на достављање података о индикаторима животне средине важним за праћење здравља људи. Директиве ЕУ указују на неопходност преузимања свих потребних акција са циљем утврђивања степена загађености ваздуха како би се могли сагледати ефекти на животну средину, као и здравствени ефекти на становништво и предузети одговарајуће мере.


Мониторинг квалитета ваздуха спроводи се од 1979. године и подразумева праћење показатеља квалитета ваздуха на територији Града, утврђивање загађивача ваздуха, процену ризика утврђеног квалитета ваздуха на здравље становништва и животну средину, информисање јавности о резултатима и предлог превентивних мера неопходних за заштиту здравља становништва и заштиту животне средине.

Институт за заштиту здравља Нови Сад од почетка 2004. године редовно прати квалитет ваздуха Града на постојећој мрежи мерних места.


У циљу унапређења квалитета ваздуха предлаже се:

  • Планско озелењавање површина Града Новог Сада;

  • Појачана и стална контрола техничке исправности возила;

  • Измена режима саобраћаја у Граду Новом Саду изградњом обилазница око Града уз разматрање могућности увођења других превозних средстава (трамвај);

  • Топлификација и гасификација оних делова Града који нису прикључени на даљински систем грејања (користе индивидуална ложишта);

  • Здравствено просвећење и васпитање у школама, али и на радним местима и у свим другим установама;

  • Стална контрола квалитета ваздуха у градској заједници Града Новог Сада.