Програмске активности

"Екобилтен" и интернет презентација

У циљу редовног обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада Управе и јачања свести о значају очувања животне средине, у 2006. години настављено је са редовним месечним штампањем ''Екобилтена'' који је бесплатно дистрибуиран заинтересованим органима и организацијама, као и заинтересованој јавности.

Актуелне информације и резултати праћења стања животне средине су истовремено објављивани и на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине (www.environovisad.org.yu).