Програмске активности

Праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада

 

Праћење нивоа буке у животној средини је реализовано у складу са Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18). За реализацију наведеног праћења закључен је уговор са Институтом ватрогас ДОО Нови Сад, а на основу поступка спроведеног у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. Резултати мониторинга су доступни на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине: www.environovisad.rs