Програмске активности

Праћење еколошког и хемијског статуса површинских вода Града Новог Сада

 

Праћење еколошког и хемијског статуса површинских вода је реализовано у складу са Програмом праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2018 и 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/18). За реализацију наведеног праћења закључен је уговор са Институтом за јавно здравље Војводине, а на основу поступка спроведеног у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. Резултати праћења су доступни на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине: www.environovisad.rs.