Програмске активности

Чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада

 

Активност је реализована кроз 13 пројеката чишћења и санирања 2.556.000 m2 јавних површина, што је укључивало уклањање дивљих депонија и санацију деградираних јавних површина, као и сакупљање и уклањање расутог отпада. Приликом реализације ових 13 пројеката сакупљено је око 122 тоне отпада.