Програмске активности

Трошкови реализације Програмa

Трошкови реализације Програмa укључују трошкове за: 1. Објављивање Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину и Jавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. у дневном листу "Дневник; 2. Закуп изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - "САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ". Имајући у виду члан 7. став 1. тачка 15. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да на поступак прибављања или закупа земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима наручиоци не примењују одредбе Закона о јавним набавкама Градска управа за заштиту животне средине је са Акционарским друштвом за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам", Нови Сад закључила уговор о закупу изложбеног простора за учешће на наведеном сајму.