Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Текст Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину
2 Образац пријаве на јавни конкурс
3 СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
4 Налог за отварање укидање подрачуна управе за трезор
5 ЗАХТЕВ за упис/брисање правног лица и других субјеката који не припадају јавном сектору код Управе за трезор
6 Правилник о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине