Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Образац завршног извештаја (наративни и финансијски) за 2020. годину
2 Закључак Градоначелника - Јавни конкурс за доделу средстава за суфиансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине
3 Ревидиран образац пријаве научно истраживачки 2020. године
4 Закључак - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину
5 СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРУСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЧКИМ И РАЗВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6 Образац пријаве на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине за 2020. годину
7 ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину