Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Образац пријаве на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
2 Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
3 Смернице за подносиоце предлога пројеката и програма по јавном конкурсу за доде лу средстава за подршку истраживачким и развојним пројектима и програмима из области заштите животне средине
4 Референтна листа реализованих програма/пројеката у области на коју се односи у претходних 5 година
5 Завршни извештај (наративни и финансијски) о реализацији истраживачких и развојних програма/пројеката