Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Ревидиран образац пријаве научно - истраживачки програми и пројекти
2 Закључак Градоначелника - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину
3 Предлог листе вредновања и рангирања програма и пројеката пријављених на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину
4 Референтна листа
5 Образац пријаве на Јавни конкурс
6 СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА
7 Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма
8 Правилник о суфинансирању истраживачких и развојних програма/пројеката из области заштите животне средине