Дозволе и обрасци

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Face Novi Sad - Портрет града
2 Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење. третман и транспорт отпада оператера "Југопан" д.о.о. Нови Сад
3 Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање складиштење, третман и транспорт отпада оператера "ĐAKOVIĆ" d.o.o, Нови Сад
4 Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада оператера"TRS SWISS PRODUCTION" d.o.o, Петроварадин
5 Обавештење о Захтеву за издавање дозволе за третман и транспорт отпада оператера "EKO-SANIT" DOO, Нови Сад, Булевар Ослобођења 4/15
6 Обавештење о Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман отпада оператера "C.A.R.P." DOO, Нови Сад, Булевар Краља Петра I 28
7 Обавештење о Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман отпада оператера "BIROPOLIS" DOO
8 Обавештење о Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман отпада оператера "DIP" DOO, Нови Сад, Бул. Ослобођења 66 I/4
9 Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада у постројењу у Ченеју, Немановци - Пејићеви салаши, оператера постројења "RAMONA" DOO, Каћ
10 Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу у у Новом Саду, у радној зони "Север II", Пут Новосадског партизанског одреда број 11
11 Обавештење о о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - папирне , картонске и пластичне амбалаже у постројењу у Новом Саду, оператера постројења "PAPIR SERVIS" DOO, Нови Сад
12 Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу у Новом Саду, Велики рит ББ, оператера постројења "Stevo Vidarić preduzetnik"
13 "Stevo Vidarić preduzetnik - PROIZVODNJA I PROMET MESINGANIH ARMATURA I OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA FITING" Нови Сад
14 Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператер постројења "AUTOTEHNIK VEJIĆ" D.O.O. Ветерник"
15 "Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада...", "EKO - SANIT" DOO Ченеј
16 Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада,оператер постројења "ТEHNOPAPIR" D.O.O. Београд
17 Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпада од прерађених текстилних влакана у постројењу у Руменци,"DINOS DVS" DOO,
18 Решење o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана у постројењу у Руменци, "DINOS DVS" DOO, Нови Сад
19 Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за привремено складиштење и третман неопасног отпада - гвожђа и обојених метала
20 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Изградња канализације отпадних вода у насељу Руменка",Јавно предузеће "Завод за изградњу града"