Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину

01/06/2020

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину

Обавештење удружењима која су конкурисала на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

18/05/2020

Обавештавамо вас да су се у складу са Одлуком о укидању ванредног стања ("Службени гласник РС", број 65/20) стекли услови да Градска управа за заштиту животне средине настави са активностима и радњама на спровођењу Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТРАНКАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

01/04/2020

У вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Уредбе о примени рокова управним поступцима („Службени гласник РС“, бр. 41/2020 и 43/2020) од 24. и 27.марта 2020. године.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

01/04/2020

У складу са наредбом Градоначелника Града Новог Сада број: II-020-2/2020-1499 од 18. марта 2020. године, Градска управа за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

19/03/2020

Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16.марта 2020. године, због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Градска управа за заштиту животне средине издаје ОБАВЕШТЕЊЕ