ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о проглашењу Парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем са Студијом заштите и картографском документацијом

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 43. Закона о заштити природе (Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.) објављује

''Обновљиви извори енергије'' , Фрајбург

24/03/2016

Учешће представника Градске управе за заштиту животне средине на студијском путовању ''Обновљиви извори енергије'' у Немачкој, у оквиру пројекта ЕУ Програма прекограничне сарадње Хрватска -Србија ''Обновљива енергија у градовима'' који финансира ЕУ

Презентација идентификованих проблема у области заштите животне средине Града Новог Сада

24/03/2016

У четвртак, 24. јула 2014. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, шеф Координационог тима за израду Програма заштите животне средине и помоћник начелника Градскe управe за заштиту животне средине мр Драгица Бранковић презентовала је резултате рада

ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24/03/2016

У складу са планом активности који представља анекс Споразума о сарадњи између Сталне конференције градова и општина и Града Новог Сада потписаног 29. јануара 2014. године, којим је Град Нови Сад добио подршку у изради Локалног програма заштите животне средине

Прослава 39. рођендана Дечјег села

24/03/2016

Дана 20. 06.2014. године представници Градске управе за заштиту животне средине су присуствовали прослави 39. рођендана Дечјег села „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици.