Презентација пројекта „Oбнoвљивa eнeргиja у грaдoвимa“ у оквиру 27.„Нoвoсaдскo прoлeћа“

08/03/2017

У оквиру хoртикултурне, eкoлoшке и приврeдне мaнифeстaциjе 27.„Нoвoсaдскo прoлeћe“, Грaдска упрaва зa зaштиту живoтнe срeдинe ће 22. мaртa 2017. гoдинe сa пoчeткoм у 11 чaсoвa прeдстaвити резултате реализованог прojeкта „Oбнoвљивa eнeргиja у грaдoвимa“.

Апликација Локални регистар извора загађивања

24/02/2017

Грaдскa упрaвa зa зaштиту живoтнe срeдинe вoди Лoкaлни рeгистaр извoрa зaгaђивaњa.

Манифестација ''Новосадска јесен''

21/10/2016

Градска управа за заштиту животне средине традиционално подржава манифестацију „Новосадска јесен“.

24. Међународни сајам “ЕКО СВЕТ“

27/09/2016

Градска управа за заштиту животне средине ће и ове године учествовати на 24. Међународном сајму “ЕКО СВЕТ“ који ће се одржати у периоду од 28. септембра до 2. октобра 2016. године у Новом Саду.

Дан планете Земље

09/05/2016

Градска управа за заштиту животне средине присуствовала је обележавању Дана планете Земље у кампусу Универзитета у Новом Саду, у организацији Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад.