Промоција стратешких докумената из области заштите животне средине

24/03/2016

Покрет горана организује манифестацију "Новосадско пролеће" већ 26 година, на 1. спрату Спортског и пословног центра „Војводина“.

Захвалницa за успешну израду Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године и за реализацију пројекта Управљање имовином Града Новог Сада.

24/03/2016

У Београду је 9. децембра 2015. године одржана 43. скупштина Сталне конференције градова и општина која је истовремено била и завршна коференција ЕУ програма ''Exchange 4''.

Међународни сајмови ''ЛОРИСТ'' - 23. Међународни сајам екологије ''ЕКО СВЕТ''

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине учествовала је на Међународним сајмовима ''ЛОРИСТ'' - 23. Међународнoм сајму екологије ''ЕКО СВЕТ'' који је одржан у периоду од 7. до 11. октобра 2015. године.

ШTРAНД ФEСT

24/03/2016

Нa нoвoсaдскoм Штрaнду je 3. и 4. oктoбрa 2015. гoдинe oдржaн Штрaнд фeст.

Oдржана јавна презентација Нацрта одлуке о одређивању aкустичких зoнa на територији Грaдa Нoвoг Сaдa

24/03/2016

Jавна презентација Нацрта одлуке о одређивању aкустичких зoнa на територији Грaдa Нoвoг Сaдa одржана је у уторак, 4. августа 2015. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, са почетком у 11,00 часова.