"Зeлeни грaдoви" у oквиру мaнифeстaциje "Бajкoдaни"

24/03/2016

У субoту, 15.11.2014. у oгрaнку Грaдскe библиoтeкe у Нoвoм Сaду "Жaркo Зрeњaнин" нa Нoвoм нaсeљу, у 11 чaсoвa oдржaнe су едукативне радионице у oквиру мaнифeстaциje "Бajкoдaни".

Други интернационалном сусрет у оквиру пројекта Интербалканскa мрежа локалних власти у области животне средине (ELAIN - Enviromental Local Authorities Interbalkan Network)

24/03/2016

Град Нови Сад и Асоцијација за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја, потписали су 29. маја 2013. године Меморандум о разумевању о међубалканској сарадњи у област заштите животне средине.

Нова Одлука о заштити Парка природе ''Бегечка јама''

24/03/2016

У среду 22. октобра 2014. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, одржана је Јавна расправа о тексту Предлога одлуке о проглашењу Парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем.

ТРЕЋА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

24/03/2016

У оквиру израде Програма заштите животне средине Града Новог Сада, који се реализује уз стручну подршку Сталне конференције градова и општина у оквиру програма ''EU Exchange 4'', 29. и 30. сeптeмбрa 2014. гoдинe у Хoтeлу „Пaрк“ у Београду, одржана је трећа радионица за чланове Координационих тимова из Града Новог Сада, Града Крушевца и општине Нови Бечеј на којој је, поред анализе досадашњег рада на изради Програма, дефинисана методологија за израду Акционог плана за реализацију Програма.

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о проглашењу Парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем са Студијом заштите и картографском документацијом

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 43. Закона о заштити природе (Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.) објављује