Међународни Дан Дунава

27/06/2019

Међународни Дан Дунава обележава се 29. јуна сваке године, у 14 европских подунавских земаља, потписница Међународне конвенције о заштити Дунава (International Commission for Danube Protection – ICPDR).

Закључак Градоначелника - Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину

24/06/2019

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14) Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2019-11/а од 20.06.2019. године и 501-2/2019-11-II/б од 24.06.2019. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката и утврђује висина средстава за њихову реализацију.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

04/06/2019

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину

06/05/2019

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину објављен је у дневном листу "Дневник" 06.05.2019. године

Гашење расвете на сат времена

01/04/2019

У суботу 30. марта 2019. године једанаести пут је реализована акција ''Сат за нашу планету''.