ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УДРУЖЕЊА КОЈЕ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ БИЦИКЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

18/02/2022

Ценећи пријаве у складу са критеријумима дефинисаним чланом 11. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА

05/02/2022

На основу члана 15. став 1. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/21) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-25-II од 3.02.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

Састанак са грађанима МЗ „Сава Ковачевић“ , МЗ „Житни трг“, МЗ „Бошко Буха“ и МЗ „Бистрица“ у оквиру реализације пројекта „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

02/02/2022

Након што су одабране локације на којима ће се спровести акција очувања, унапређења и подизања зеленила у оквиру акције „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“, представници Градске управе за заштиту животне средине су са представницима ЈКП „Градско зеленило“ одржали састанак у МЗ „Сава Ковачевић“ , МЗ „Житни трг“, МЗ „Бошко Буха“ и МЗ „Бистрица“.

Јавни конкурс за избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину

21/01/2022

На основу члана 3. став 1. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2022-7-II од 20. јануара 2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

„ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

29/12/2021

У оквиру акције „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“, стамбене заједнице су преко својих органа или професионалних управника коме су поверени послови управљања, подносиле иницијативу за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада.