Коначна листа крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације

02/12/2022

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, број: 501-1/2022-238-II од 30.11.2022. године, донета је одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације за следеће крајње кориснике (грађане):

Оснаживање капацитета у локалној самоуправи за енергетски ефикасну, нискоучљеничну и климатски прихватљиву политику и праксу

02/12/2022

Зелена Столица Града Новог Сада уз подршку мисије OEBS у Србији и Градске управе за заштиту животне средине организује семинар под називом "Оснаживање капацитета у локалној самоуправи за енергетски ефикасну, нискоучљеничну и климатски прихватљиву политику и праксу".

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

23/11/2022

На основу члана 15. став 1. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу jавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-326-II oд 18.11.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

Предлог Коначне листе крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова

17/11/2022

У складу са одредбама члана 27. став 10. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), (у даљем тексту: Правилник),

Унапређење зеленила новоизграђених приступних саобраћајница у оквиру стамбеног блока Југовићево у Новом Саду

10/11/2022

Представници Министарства за заштиту животне средине, Градске управе за заштиту животне средине и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад данас су симболично посадили заједно једно стабло у оквиру пројекта за који је део средстава обезбеђен од Министарства заштите у окивиру Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години.