Презентација идентификованих проблема у области заштите животне средине Града Новог Сада

24/03/2016

У четвртак, 24. јула 2014. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, шеф Координационог тима за израду Програма заштите животне средине и помоћник начелника Градскe управe за заштиту животне средине мр Драгица Бранковић презентовала је резултате рада

ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24/03/2016

У складу са планом активности који представља анекс Споразума о сарадњи између Сталне конференције градова и општина и Града Новог Сада потписаног 29. јануара 2014. године, којим је Град Нови Сад добио подршку у изради Локалног програма заштите животне средине

Прослава 39. рођендана Дечјег села

24/03/2016

Дана 20. 06.2014. године представници Градске управе за заштиту животне средине су присуствовали прослави 39. рођендана Дечјег села „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици.

Укључите се у акцију сузбијања амброзије

24/03/2016

Укључите се у акцију сузбијања амброзије

Праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине спровела је три поступка јавне набавке мале вредности на основу којих ће наредних годину дана реализовати континуирано праћење квалитета животне средине у Граду Новом Саду.