Заштићена природна добра

Споменик природе "Парк института у Сремској Каменици"

Парк института у Сремској Каменици представља створену вредност. Подигнут је у другој половини XX века, године 1965. Пројектован је у пејзажном стилу око некадашњег Института за туберкулозу као парк специјалне намене. Парк института у Сремској Каменици, поред Каменичког парка, представља најзначајнију зелену површину у Сремској Каменици. Карактерише га богатство дендрофлоре, пејзажна атрактивност, очувана концепција као и значај за стварање повољне микроклиме и побољшање квалитета ваздуха и животне средине.

 

Парк, заједно са објектима сва три института, се простире на површини од 35 ha 30 a 48 m2 у Сремској Каменици.

 

Парк је у трећој (III) категорији - заштићено подручје локалног значаја.