ПРЕПОРУКА ЗА НАБАВКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА МАЊЕ ЗАГАЂУЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

04/02/2020

Дана 30.01.2020. године, Градско веће Града Новог Сада донело је Закључак којим се препоручује свим јавним и јавно комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Нови Сад да у поступку набавке моторних возила и радних машина предност дају онима која мање загађују животну средину, односно онима која користе алтернативна горива и са алтернативним погоном.

Kао одговорна локална самоуправа која изузетну пажњу поклања заштити и унапређењу животне средине, Град Нови Сад је у складу са Законом о заштити ваздуха, а у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха и спречавања, односно смањења штетних последица по здравље људи и животну средину донео План квалитета ваздуха у агломерацији ''Нови Сад'' за период 2017-2021. године.

Анализом резултата праћења квалитета ваздуха и извора загађења утврђено је да загађење ваздуха највећим делом потиче од саобраћаја. Сходно томе, као једна од мера за смањење загађења и побољшање квалитета ваздуха, утврђено је подстицање на употребу алтернативних погонских горива.

Ова мера је заснована на многобројним истраживања у свету и код нас. Тако су, на пример, истраживања показала да коришћење природног гаса или компримованог природног гада (CNG), уместо дизела и бензина, представља ''чистију'' алтернативу, с обзиром на значајно мању емисију угљен-диоксида, угљен-моноксида и азотних оксида и да се практично не продукују честице чађи. Коришћењем природног гаса уместо бензина, емисија угљен-диоксида се смањује за више од 20 %.

Набавком моторних возила и радних машина које мање загађују животну средину, јавна, јавно комунална предузећа и установе чији је оснивач Град Нови Сад би, поред доприноса побољшању квалитета ваздуха, пружили и пример добре праксе и друштвено одговорног понашања привредним и пословним субјектима који делују на територији Града Новог Сада.