ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о текстовима нацрта одлука о проглашењу Споменика природе

18/10/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о текстовима нацрта одлука о проглашењу Споменика природе: ,,Стабло гинка код хотела ,,Парк“ у Новом Саду“, ,,Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“, ,,Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“, ,,Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ заштићеним подручјима са Студијама заштите и картографском документацијом

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16 и 95/18 - др. закон.) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о јавном увиду и јавној расправи о текстовима нацрта одлука о проглашењу Споменика природе: ,,Стабло гинка код хотела ,,Парк“ у Новом Саду“, ,,Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“, ,,Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“, ,,Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ заштићеним подручјима са Студијама заштите и картографском документацијом

У складу са Законом о заштити природе Покрајински завод за заштиту природе израдио је Студије заштите као основу за успостављање заштите Споменика природе: ,,Стабло гинка код хотела ,,Парк“ у Новом Саду“, ,,Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“, ,,Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“, ,,Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“, као заштићених подручја III категорије, и доставио их је Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада ради доношења Одлука.

Текст нацрта одлука о проглашењу наведених Споменика природе заштићеним подручјима, са Студијама заштите и картографском документацијом, биће доступни на увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110а, Нови Сад, сваког радног дана од 10:00 до 15:00 часова, до 06.11.2019. године.

Заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на текстове нацрта одлука о проглашењу Споменика природе заштићеним подручјима у писаној форми, на адресу Градске управе за заштиту животне средине или на e-mail Управе: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

Јавна расправа одржаће се 07.11.2019. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, са почетком у 11:00 часова.