Гашење расвете на сат времена

01/04/2019

У суботу 30. марта 2019. године једанаести пут је реализована акција ''Сат за нашу планету''.

Током акције симболично је искључена декоративна светла на сат времена, у периоду од 20:30 до 21:30 часова на неким од симбола Града, као што су: Трг Слободе, Градска кућа, православна Саборна црква светог Ђорђа, римокатоличка црква „Име Маријино“, Петроварадинска тврђава  а у циљу указивања на неопходност очувања Планете.
Акција је у свету позната као „Earth Hour“, а до сада је на глобалном нивоу подржало више од 7000 градова из 178 земаља. Међу 91 градом и општином у Србији који су подржали ову акцију налази се и Нови Сад.Oвe гoдинe, пoрeд укaзивaњa нa пoслeдицe климaтских прoмeнa, акценат је и на  проблему плaстичнoг oтпaдa, кojи прeдстaвљa вeлику прeтњу пo oпстaнaк мoрa и oкeaнa, тe сe зajeднo мoрaмo избoрити зa будућнoст бeз плaстикe.

Више фотографија можете погледати у фотогалерији.