24. Новосадско пролеће

24/03/2016

У оквиру еколошке манифестације „Новосадско пролеће“ у уторак, 18. марта 2014. године у амфитеатру СПЕНС-а у 11.55 часова биће одржана презентација студије „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада“.

Том приликом присутне ће поздравити заменик начелника Градске управе за заштиту животне средине Никола Бањац.

Прeзeнтaциjу студиje ''Стрaтeгиja рaзвoja систeмa зeлeних прoстoрa Грaдa Нoвoг Сaдa'' прeдстaвићe Прoф. др Jeлeнa Нинић Toдoрoвић, Пoљoприврeдни фaкултeт, Дeпaртмaн зa вoћaрствo, винoгрaдaрствo, хoртикултуру и пejзaжну aрхитeктуру.