Предавање у оквиру школског пројекта „Кроз грање по знање“ у основној школи „Ђорђе Натошевић“

07/03/2018

Градска управа за заштиту животне средине је у оквиру школског пројекта „Кроз грање по знање“ у основној школи „Ђорђе Натошевић“ из Новог Сада одржала предавање на тему „На животну средину утичу и право и биологија“.

Поменута основна школа учествујe у великом пројекту „Заштићена подручја за природу и људе“ у организацији WWF академије за природу, а у оквиру Пројекта је постала „Aмбасадор Националног парка Фрушка гора“. Циљ овог пројекта је да се кроз низ активности ученицима приближи биодиверзитет oве планине и да се ученици упознају са овим заштићеним подручјем.
Како је једна од активности Градске управе за заштиту животне средине заштита природе и заштићених природних добара применом домаћих и међународних прописа и стандарда, представници Управе су ученике 1. и 5. разреда, кроз предавање и интересантан квиз, упознали са заштишћеним подручјима на територији Града Новог Сада.