Одржана јавна расправа поводом Нацрта Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године

24/03/2016

Jавна презентација Нацрта Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године одржана је 16. марта 2015. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, са почетком у 10,15 часова.

Циљ јавне презентације био је информисање и учешће јавности у поступку израде овог важног стратешког документа, пре него што се исти упути у званичну процедуру на доношење од стране Скупштине. 

Програм је од изузетног значаја за грађане Града Новог Сада, јер је кроз њега креирана политика заштите животне средине која је усаглашена са другим секторским политикама на локалном нивоу, али и са одговарајућим политикама на националном нивоу, пре свега са Националним програмом заштите животне средине. Програм садржи приказ најзначајнијих проблема, општих и специфичних циљева Града у области заштите животне средине, као и Акциони план за период од пет година за достизање приоритетних циљева.

Састанку су присуствовали представници покрајинских и грaдских институција, невладиних организација, факултета, као и друга заинтересована лица.

Текст Нацрта Програма можете преузети овде.