Оджана јавна расправа поводом Нацрта „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.“

24/03/2016

Јавна расправа поводом Нацрта „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.“ обављена је у периоду од 2. до 16. марта 2015. године.

У понедељак 16. марта 2015. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, са почетком у 12:00 часова оджана је презентација Нацрта „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030. 

Нацрт Стратегије можете преузети овде.

Имајући у виду чињеницу да Град Нови Сад не поседује стратешки документ којим се дугорочно уређује и планира развој система зелених простора Градска управа за заштиту животне средине је 2013. године покренула иницијативу за израду „Стратегије развоја система зелених простора“ за период од 2015 до 2030. године. Израда Стратегије поверена је Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, а пројекат је финансиран у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. 
Стратегија обједињава потребе заједнице и дефинише референтне тачке за будуће планове и расподелу ресурса. Она подржава локални разој и представља водич органима градске власти, јавним и јавно комуналним предузећима, струковним и невладиним организацијама као и потенцијалним инвеститорима у процесу планирања, пројектовања, подизања, коришћења и одржавања зелених простора.
Усвајањем Стратегије Град Нови Сад ће добити јасно дефинисан, изводљив и реалан документ чијом ће се применом обезбедити дугорочно, планско и одрживо управљање зеленом инфраструктуром.