Студијско путовање - Заштита природе на локалном нову

24/03/2016

На позив Европске комисије в.д. заменик начелника Никола Бањац присуствовао је Студијском путовању на тему - Заштита природе на локалном нивоу које се оджавало у периоду од 07.12.2014. године до 10.12.2014. године.

Студијско путовање реализовано је преко Директората за проширење односно програма TAIEX (Local Administration Facility workshop on nature protection at local level) и у  сарадњи са Комитетом региона (Committee of the Regions).

Циљ радионице је био да званичници ЕУ и представници европских региона пренесу своја знања и позитивна искуства у реализацији високих стандарда у заштити природе кроз имлементацију Натура 2000 мреже.

Посебан осврт на овој радионици био је на примени ових стандарда на локалном нивоу односно на нивоу јединица локалне самоуправе кроз примену добрих пракси и обуку у циљу конкурисања на ЕУ фондове.

Састанку су присуствовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије, Турске и БЈР Македоније.