Презентација идентификованих проблема у области заштите животне средине Града Новог Сада

24/03/2016

У четвртак, 24. јула 2014. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, шеф Координационог тима за израду Програма заштите животне средине и помоћник начелника Градскe управe за заштиту животне средине мр Драгица Бранковић презентовала је резултате рада

Град Нови Сад је, на предлог Градске управе за заштиту животне средине, учествовао у Отвореном позиву Сталне конференције градова и општина за пружање стручне подршке јединицама локалне самоуправе у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру програма „EU Exchange 4“ и заједно са општинама Нови Бечеј и Крушевац изабран за подршку у изради „Програма заштите животне средине“.

Упоредо са овим, Градска управа за заштиту животне средине води и пројекат „Интербалканскa мрежа локалних власти у области заштите животне средине“ који је резултат потписаног Меморандума о разумевању о међубалканској сарадњи у области заштите животне средине између Града Новог Сада и Асоцијацијe за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја.

Пројекат и Програм су од изузетног значаја за грађане Града Новог Сада, јер им је заједнички циљ идентификовање проблема у области заштите животне средине и проналежење најбољих решења за њихово решавање. У овој фази урађена је анализа стања животне средине и утврђени су проблеми из свих области заштите животне средине на територији Града Новог Сада.

Састанак, који је организовала Градска управа за заштиту животне средине, одржан је са циљем да се кроз јавну дискусију размотре постојећи проблеми, јер они представљају основ за дефинисање циљева и решавање поменутих проблема у области заштите животне средине.

Састанку су присуствовали представници покрајинских и грaдских институција, невладиних организација, факултета, као и друга заинересована лица.