5. јун - Светски дан заштите животне средине

24/03/2016

Светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у целом свету сваког 5. јуна кроз разне активности и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне проблеме из области заштите животне средине.

Датум 5. јуни је одредила Генерална скупштина УН јер се тог дана одржала Конференција о заштити животне средине у Стокхолму 1972. На конференцији се окупило 113 држава, које су приредиле заједничку изјаву о потреби међународне сарадње у циљу заштите животне средине. Програм заштите је назван УНЕП.

У свету се на овај дан покрећу бројне активности у које је укључена јавност, а које пропагирају одговорни однос према окружењу. У поменуте активности се једнако укључује и владин и невладин сектор. При томе, сваке године за главно место прославе се бира други град. Влада земље која је домаћин или град домаћин у сарадњи са УНЕП-ом одређују тему догађаја. Осим теме, бирају се и слоган и лого који ће бити фокус свих информативних материјала и промотивних активности у вези са овим даном.

Oвoгoдишњa тeмa кojoм Уjeдињeнe нaциje (УН) oбeлeжaвajу Дaн зaштитe живoтнe срeдинe je "Raise your voice, Not the sea level" - Пoдигни свoj глaс, a нe нивo мoрa - кaкo би сe пoдржaлa aкциja УН кoje су 2014. прoглaсилe зa гoдину рaзвoja мaлих oстрвских држaвa.

Градска управа за заштиту животне средине обележила је 5. јун учешћем на Фeстивaлу зaштитe живoтнe срeдинe (Planet Earth Fest), у oргaнизaциjи Униje Студeнтских oргaнизaциja Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду. Фестивал је oдржaн 5. и 6. jунa 2014. у aмфитeaтру цeнтрaлнe (нoвe) згрaдe Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду у улици др Зoрaнa Ђинђићa 1. Детаљније о фестивали можете погледати овде.