РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24/03/2016

Град Нови Сад је, на предлог Градске управе за заштиту животне средине, учествовао у Отвореном позиву Сталне конференције градова и општина за пружање стручне подршке јединицама локалне самоуправе у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру програм

Активности на изради Програма заштите животне средине започете су формирањем координационих тимова и именовањем шефова и чланова координационих тимова, а биће рализоване у складу са утврђеним Распоредом активности за израду Програма.

У оквиру планираних активности, 12. и 13. маја 2014. године, у конгресној сали Хотела „Путник“, одржана је дводневна радионица за представнике координационих тимова из Новог Сада, Новог Бечеја и Крушевца, организована од стране Сталне конференције градова и општина. Циљ радионице је био да се координациони тимови обуче за израду ситуационе алализе кроз идентификовање најзначајнијих проблема у свакој области заштите животне средине која ће бити обухваћена.