ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ''ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА'' "REC" - "RENEWABLE ENERGY IN CITIES"

24/03/2016

ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ''ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА'' "REC" - "RENEWABLE ENERGY IN CITIES" који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2007. - 2013. одржана је 25. априла 2013. године у Новом Саду, у Гра

Партнери на Пројекту су Град Осијек, као водећи партнер, са UNDP Хрватска, и Град Нови Сад, са Агенцијом за енергетику Града Новог Сада и Електротехничком школом ''Михајло Пупин'' у којој ће бити формирана демо-учионица за обновљиву енергију.

https://youtu.be/_BSpLsvuMJQ

Укупна вредност Пројекта је процењена на 447.264,00 евра а вредност дела пројекта који се односи на Нови Сад је 188.061,04 евра.

Конференцију је испред Града Новог Сада, отворила Оливера Симовић, шеф Канцеларије за локални економски развој а представницима медија су се још обратили Мр Драгица Бранковић, менаџер Пројекта испред Града Новог Сада - Градска управа за заштиту животне средине, Горан Пихлер, менаџер Пројекта испред Града Осијека - UNDP координатор пројеката за Славонију, Бранислав Бандић, асистент на Пројекту  испред  Града Новог Сада - директор Агенције за енергетику Града Новог Сада и Милан Вукобрат, директор Електротехничке школе ''Михајло Пупин'' у Новом Саду.

На Конференцији је истакнуто следеће:

Циљ Пројекта је да се, заједничким радом и разменом знања и искустава, формирањем демо-учионице у Електротехничкој школи ''Михајло Пупин'', организовањем радионица у 12 градова Војводине и израдом брошура и летака, подигне свест о потреби развоја и коришћења обновљивих извора енергије.

Формирање демо-учионице за обновљиву енергију у Електротехничкој школи ''Михајло Пупин'' подразумева набавку и инсталацију: система за демонстрацију енергетски ефикасне јавне расвете коришћењем LED технологије, са аутоматском временском и светлосном регулацијом, система за демонстрацију коришћења соларне енергије постављањем соларних фотонапонских панела, демо система за демонстрацију коришћења енергије ветра постављањем ветрењаче, демо модела грејног система са аутоматским грејањем на дрвене пелете; демо модела водоничне горивне ћелије (школски модел ћелиjе са сагоревањем), демо модела система за демонстрацију паметних кућа (управљање светлом, грејањем, климатизацијом), демо модела система за демонстрацију загревања санитарне воде помоћу плочастих колектора и демо модела грејног система помоћу топлотне пумпе.

У оквиру пројекта, коришћењем термовизијске камере и друге потребне опреме биће урађено и потпуно енергетско снимање 5 јавних зграда у Новом Саду, а добијени резултати ће послужити као основ при доношењу одлука о њиховој реконструкцији, односно изради енергетских студија за реконструкцију објеката у складу са ЕУ стандардима.

Имплементација Информационог система за управљање енергијом (ISGE) ће обезбедити систематско праћење и управљање енергијом у јавним зградама Новог Сада, као и формирање енергетске базе података.

Пројектом је предвиђена и израда годишњег плана и трогодишњег програма управљања енергијом у Новом Саду, у складу са ЕУ стандардима.

За представнике локалних самоуправа у Новом Саду, Србобрану, Бачу, Бечеју, Врбасу, Бачкој Паланци, Бачком Петровцу, Жабљу, Тителу, Темерину, Беочину и Сремским Карловцима, ће бити организоване радионице на тему: примена енергетски ефикасних мера у саобраћају, индустрији, објектима и упознавање са ISGE - системом за управљање енергијом у јавним зградама и коришћење овог система за перманентно праћење енергетске потрошње и израду енергетских прегледа.