Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 ''Чишћење и санирање јавних површина дела насеља Каћ – Сунчани Брег и Петровданско насеље''
2 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Адице''
3 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Сајлово - Руменка''
4 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог - Бегеч''
5 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Југовићево''
6 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Слана Бара''
7 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Исток - Победа''
8 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Буковац - Лединци''
9 ''Чишћење и санирање јавних површина дела насеља Сремска Каменица – Татарско брдо''
10 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Римски Шанчеви''
11 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 4 - Врбак''
12 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 3''
13 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 2''
14 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 1''
15 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Бегеч''
16 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Буковачки плато и Текије''
17 ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каменичка ада''
18 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Мали Београд и Мишин Салаш''
19 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Стари Мајур и Нови Мајур''
20 ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Горње Ливаде''