Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 ПОПУНА ЗЕЛЕНИЛА У МОЛИНАРИЈЕВОМ ПАРКУ У ПЕТРОВАРАДИНУ
2 САДЊА 2740 САДНИЦА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ САДЊЕ 10.000 СТАБАЛА У НОВОМ САДУ
3 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИЛА ОКО КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ У НОВОМ САДУ
4 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СКВЕРА НА УГЛУ КОТОРСКЕ И ЈАНОШИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
5 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ОКО БИЦИКЛАНА У РУМЕНАЧКОЈ УЛИЦИ И НА БУЛЕВАРУ ЈОВАНА ДУЧИЋА У НОВОМ САДУ
6 УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА СПОМЕН - ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ
7 САНАЦИЈА ЗЕЛЕНИЛА НА РАСКРСНИЦИ НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА I У ВЕТЕРНИКУ
8 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ НА ТРГУ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У НОВОМ САДУ
9 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИЛА УЛИЦА У НОВОМ САДУ НАКОН ИЗВОЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА - I ФАЗА
10 ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ЦРКВЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ
11 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО ОБЈЕКТА МАТИЦЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ
12 ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ РАСКРСНИЦЕ НОВИ САД - РУМА - БУКОВАЦ
13 ПОПУНА УНИШТЕНОГ ЗЕЛЕНИЛА У ТЕМЕРИНСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
14 САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ У ПЕТРОВАРАДИНУ
15 ЗАМЕНА СУВИХ СТАБАЛА НА РАЗЛИЧИТИМ ЛОКАЦИЈАМА У НОВОМ САДУ
16 АКЦИЈА ПРОДУЖИМО ЖИВОТ ЈЕЛКАМА
17 ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОКО ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ
18 ВАНРЕДНО УРЕЂЕЊЕ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА САКУПЉАЊЕМ И ОДВОЖЕЊЕМ ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕМ СВИХ МАЊИХ ДЕПОНИЈА ИЗ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ГРАДА НОВОГ САДА
19 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ПРИОБАЛНОМ ДЕЛУ ПОВРШИНСКИХ ВОДОТОКОВА У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА: НОВИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ, ПЕТРОВАРАДИН, СРЕМСКА КАМЕНИЦА И БУКОВАЦ
20 ВАНРЕДНО УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И ДОЛМЕ НА ПОТЕЗУ АДИЦЕ-ВЕТЕРНИК - ФУТОГ