Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Реконструкција зеленила у улици Игњата Павласа У Новом Саду
2 Реконструкција зеленила На Тргу Ференца Фехера у Новом Саду
3 Реконструкција зеленила на Позоришном тргу у Новом Саду
4 Реконструкција зеленила на Тргу Коменског у Новом Саду
5 Реконструкција зеленила на Булевару ослобођења
6 Акција "Дрво живота"
7 Реконструкција зеленила на Житном тргу у Новом Саду
8 Реконструкција зеленила на Трифковићевом тргу у Новом Саду
9 Реконструкција дела разделних трака у Новом Саду
10 Унапређење зеленила око бициклана у Новом Саду
11 Озелењавање Сомборског булевара од Улице Футошке до Улице Јожефа Атиле у Новом Саду
12 Озелењавање Сунчаног кеја у Новом Саду
13 Озелењавање слободних површина Основне школе "Др Милан Петровић"
14 Хортикултурно уређење кружне раскрснице Булевара Европе са ул. Корнелија Станковића и са ул. Руменачком о Новом Саду
15 Озелењавање дворишта и садња стабла генерације у ОШ "Свети Сава" у Руменки
16 Реконструкција зеленила у Косовској улици у Новом Саду
17 Озелењавање Булевара Европе од улице Корнелија Станковића до Руменачког пута у Новом Саду - I фаза
18 Акцијa "Продужимо живот јелкама"
19 Наставак озелењавања дела кеја у Новом Саду