Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Горански еко-камп "Тестера 2010"
2 "Опстанак" приручник за преживљавање у природи
3 "Мала школа аранжирања цвећа"
4 "Еко лист" - информативно гласило
5 "Еко школа"
6 "Организовање излета за посматраче птица"
7 "Еколошко информативни билборд"
8 "Добро за природу, добро за децу"
9 "Производња еколошки здравог поврћа и ароматичног биља"
10 "Еколошки од плодова природе до цртежа"
11 VI међународна изложба "Тврдокрилци света"
12 "Не отпадај по кампусу - ми смо одлепили"
13 "ЕкоМанија" 4, еколошка недеља на Универзитету у Новом Саду
14 "Фестивал меда - Нови Сад 2010"
15 "Ново дрвеће за Нови Сад"
16 "Не сеци грану на којој седиш"
17 "Зелена патрола на делу"
18 "Зелени град"
19 "На путу екологије"
20 "Новосадски фото маратон"