Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "Санација Споменика природе Копривић у центру Новог Сада"
2 Утврђивање оправданости и могућности санације споменика природе "Амерички платан у Футогу" и стабла беле тополе (populus alba) у споменику природе "Дунавски парк" у Новом Саду
3 Санација стабала у споменику природе "Футошки парк" у Новом Саду
4 Снимање бунара у споменику природе "Футошки парк" у Новом Саду и израда програма њихове санације
5 Израда информативних, информативно-едукативних и табли за обележавање у споменицима природе "каменички парк" И "Футошки парк" у Новом Саду
6 Геодетски снимак терена у споменику природе "Каменички парк" у Новом Саду
7 Израда и постављање кућице за чуваре у споменику природе "Каменички Парк" у Новом Саду