Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "Унапређење зеленила у Партизанској улици" у Новом Саду
2 "Унапређење зеленила на углу улица Рељковићеве и Патријарха Рајачића и зеленила разделне траке у Прерадовићевој улици" у Петроварадину
3 "Унапређење зеленила дворишта Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад"
4 "Унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада"
5 "Унапређење зеленила око кошаркашких игралишта у Новом Саду"
6 "Реконструкција био-баште у расаднику Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад
7 "Реконструкција травњака испред зграде Радио телевизије Војводине, у улици Максима Горког, у Новом Саду"
8 "Унапређење зеленила око игралишта за децу у Институту за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду"
9 "Унапређење и реконструкција дела зелених површина на територији Града Новог Сада"
10 "Озелењавање дела кеја у Новом Саду"
11 Акцијa "Дрво живота" - пролеће 2010. године
12 "Праћење квалитета површинске воде са шест јавних купалишта у Граду Новом Саду, Футогу и Бегечу током 2010. године"
13 "Праћење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада током 2010. године"
14 "Праћење квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада током 2010. године"
15 1. АКЦИЈА "ДРВО ЖИВОТА"
16 Унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада
17 Унапређења зеленила дворишта предшколске установе "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" Нови Сад
18 Уређење школског дворишта и садња стабла генерације у ош "Вук Караџић" У Новом Саду
19 Унапређење зеленила на углу улица Рељковићеве и Патријарха Рајачића и зеленила разделне траке у Прерадовићевој улици у Петроварадину
20 Унапређење зеленила у Партизанској улици