Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 "ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА Лични избор или потреба сваког појединца"
2 "Компостирање кућног отпада"
3 "МИСЛИ ЧИСТО"
4 "Чиста природа - здраво становништво"
5 "Очување животне средине као комунални проблем"
6 "Вода! Загађивање воде и елиминација узрока"
7 "ПАРКОВИ ПО МЕРИ"
8 "Здраво размишљај, у складу са природом живи"
9 "Екомлад"
10 "Значај рециклаже"
11 "Симболи и ознаке на амбалажи"
12 "Заштита животне средине и напуштени љубимци у Новом Саду"
13 "Грађани и управљање отпадом"
14 "Малци воле Нови Сад, и труде се да буде чистији град!"
15 "EKO JUNACI"
16 "Еко-учионица 2018"
17 "ЗЕЛЕНО У НАМА И ОКО НАС"
18 "Здрава животна средина као идеал ЕУ"
19 "Управљање ситним отпадом"
20 "Едукација сакупљача и мапирање откупљивача секундарних сировина"