Импресум

ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НОВОГ САДА

www.environovisad.rs

фебруар 2019.


ИЗДАВАЧ:

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Руменачка 110а
21000 Нови Сад
e-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs


Wеb администратори:

Јелена Шимала, Мирјана Будинчевић и Мирослава Јоксимовић

Wеb дизајн, програмирање и одржавање:

PROGRAMPRO

Tihomir Tolić PR Računarsko programiranje ProgramPro Golubinci

Пројектовање и израда ове WEB локације у складу су са ПРЕПОРУКАМА ЗА ИЗРАДУ WEB ЛОКАЦИЈА ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ СЛУЖБИ Републичког завода за информатику и Интернет.