Адресар

Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110a
21113 Нови Сад
zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Tелефон: 021 421 109
Факс: 021 529 236

мр Драгица Бранковић дипломирани биолог, мастер технолошких наука
в.д. начелника
email: dragica.brankovic@uprava.novisad.rs

Андријана Чапко, специјалиста струковни економиста,
в.д. заменикa начелника
email: andrijana.capko@uprava.novisad.rs

Александар Биберџић, дипломирани правник,
помоћник начелника за правне и нормативне послове
email: aleksandar.biberdzic@uprava.novisad.rs

Немања Мартиновић, дипломирани економиста,
Помоћник начелника за израду програмских, планских и стратешких докумената, праћење стања животне средине и информисање и други стручни послови
email: nemanja.martinovic@uprava.novisad.rs

Милена Кокић, дипломирани економиста,
Помоћник начелника за финансијско - економске послове

еmail: milena.erdevik@uprava.novisad.rs

Јелена  Моравски, дипломирани инжењер заштите животне средине-мастер,
помоћник начелника за координацију поступака издавања дозвола за управљање отпадом, вођење других управних поступака у области заштите животне средине и друге стручне послове
email: jelena.moravski@uprava.novisad.rs

Весна Будинчевић Ђурђев дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
Помоћник начелника за координацију поступака процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за спречавање и контролу загађивања животне средине и друге стручне послове
email: vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs

Бојана Пађен дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
Помоћник начелника за енергетску ефикасност, одрживи развој и друге стручне послове

телефон: 021/525-749
email: bojana.padjen@uprava.novisad.rs

 

Мирјана Будинчевић дипломирани биолог - мастер,

Помоћник начелника за заштиту и унапређење природе и природних добара

email: mirjana.neorcic@uprava.novisad.rs


Радмила Раковић, дипломирани инжењер технологије - мастер,
самостални саветник
email: radmila.rakovic@uprava.novisad.rs

Александар Дец, дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: aleksandar.dec@uprava.novisad.rs

Виолета Миладиновић, дипломирани економиста,
саветник
email: violeta.miladinovic@uprava.novisad.rs

Александра Лакета дипломирани хемичар,
саветник
email: aleksandra.laketa@uprava.novisad.rs

Јелена Белић Илић, дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: jelena.ilic@uprava.novisad.rs
 

Јелена Шимала, специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине,
саветник

телефон: 021/525-749
email: jelena.simala@uprava.novisad.rs

 

Мирославa Јоксимовић, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: miroslava.joksimovic@uprava.novisad.rs

 

Мајида Лубура мастер правник,

саветник

email: majida.lubura@uprava.novisad.rs

 

Јелена Јокић, дипломирани инжењер пољопривреде,

саветник

email: jelena.jokic@uprava.novisad.rs

 

Горан Новаковић, инжењер агроекологије и заштите животне средине

саветник

email: goran.novakovic@uprava.novisad.rs

 

Мира Миличевић Анишић
виши референт
email: mira.anisic@uprava.novisad.rs