Адресар

Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110a
21113 Нови Сад
zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Tелефон: 021 421 109
Факс: 021 529 236

мр Драгица Бранковић дипломирани биолог, мастер технолошких наука
в.д. начелника
email: dragica.brankovic@uprava.novisad.rs

Андријана Чапко, специјалиста струковни економиста,
в.д. заменикa начелника
email: andrijana.capko@uprava.novisad.rs

Александар Биберџић, дипломирани правник,
помоћник начелника за правне и нормативне послове
email: aleksandar.biberdzic@uprava.novisad.rs

Сенка Ђаковић дипломирани економиста,
помоћник начелника за финансијско-економске послове
email: senka.djakovic@uprava.novisad.rs

/
помоћник начелника за израду програмских, планских и стратешких докумената, праћење стања животне средине и информисање и други стручни послови
email:
 

Јелена Моравски, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,

помоћник начелника за координацију поступака процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање отпадом, вођење других управних поступака у области заштите животне средине и други стручни послови

email: jelena.moravski@uprava.novisad.rs

Слободан Цветковић, професор југословенских књижевности,
помоћник начелника за заштиту природе, унапређење природе и природних добара
email: slobodan.cvetkovic@uprava.novisad.rs

Радмила Раковић, дипломирани инжењер технологије - мастер,
самостални саветник
email: radmila.rakovic@uprava.novisad.rs

Александар Дец дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: aleksandar.dec@uprava.novisad.rs

Виолета Миладиновић, дипломирани економиста,
саветник
email: violeta.miladinovic@uprava.novisad.rs

Мирославa Јоксимовић, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: miroslava.joksimovic@uprava.novisad.rs

Александра Лакета дипломирани хемичар,
саветник
email: aleksandra.laketa@uprava.novisad.rs

Јелена Белић Илић, дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: jelena.ilic@uprava.novisad.rs

Весна Будинчевић Ђурђев дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
саветник
email: vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs

Дуња Смиљанић дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: dunja.smiljanic@uprava.novisad.rs

Бојана Пађен дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: bojana.padjen@uprava.novisad.rs

 

Мирјана Неорчић дипломирани биолог - мастер,

саветник

email: mirjana.neorcic@uprava.novisad.rs

 

Мајида Лубура мастер правник,

саветник

email: majida.lubura@uprava.novisad.rs


Јелена Шимала специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине,
млађи саветник
email: jelena.simala@uprava.novisad.rs

Гојко Палалић
млађи саветник
email:gojko.palalic@uprava.novisad.rs

Мира Миличевић Анишић
виши референт
email: mira.anisic@uprava.novisad.rs