Адресар

Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110a
21113 Нови Сад
[email protected]
Tелефон: 021 421 109
Факс: 021 529 236

мр Драгица Бранковић дипломирани биолог, мастер технолошких наука
в.д. начелника
email: [email protected]

Андријана Чапко, специјалиста струковни економиста,
в.д. заменикa начелника
email: [email protected]

Александар Биберџић, дипломирани правник,
помоћник начелника за правне и нормативне послове
email: [email protected]

Сенка Ђаковић дипломирани економиста,
помоћник начелника за финансијско-економске послове
email: [email protected]

Јелена Моравски, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,

Помоћник начелника за координацију поступака издавања дозвола за управљање отпадом, вођење других управних поступака у области заштите животне средине и друге стручне послове

email: [email protected]

 

Весна Будинчевић Ђурђев дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
Помоћник начелника за координацију поступака процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за спречавање и контролу загађивања животне средине и друге стручне послове
email: [email protected]

Бојана Пађен дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
Помоћник начелника за израду програмских, планских и стратешких докумената, праћење стања животне средине и информисање и други стручни послови
email: [email protected]

 

Мирјана Неорчић дипломирани биолог - мастер,

Помоћник начелника за заштиту и унапређење природе и природних добара

email: [email protected]


Радмила Раковић, дипломирани инжењер технологије - мастер,
самостални саветник
email: [email protected]

Александар Дец дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: [email protected]

Виолета Миладиновић, дипломирани економиста,
саветник
email: [email protected]

Александра Лакета дипломирани хемичар,
саветник
email: [email protected]

Јелена Белић Илић, дипломирани инжењер пољопривреде,
саветник
email: [email protected]
 

Јелена Шимала специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине,
саветник
email: [email protected]

 

Мирославa Јоксимовић, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
саветник
email: [email protected]

 

Гојко Палалић
саветник
email:[email protected]

 

Мајида Лубура мастер правник,

саветник

email: [email protected]


Мира Миличевић Анишић
виши референт
email: [email protected]