Мерно место: Сајмиште, Двориште Спортског центра „Сајмиште“, Хајдук Вељова 11/a

Скраћени назив: MM1